Tuesday, 11 October 2011

Bentuk


Bentuk secara amnya merujuk kepada rupa dan konfigurasi sesuatu objek, berbeza dengan jirim, kandungan, atau bahannya; oleh itu, sesuatu ucapan boleh mengandungi alasan (bahannya) yang amat baik, manakala gaya, tatabahasa, susunan (bentuknya) mungkin buruk. "Bentuk merangkumi struktur karya; kandungan merangkumi bahan, maksud, idea, atau kesan pengungkapannya." (Middleton 1999, m.s. 141)

Jenis bentuk yang biasa dijumpai ialah bentuk 2 dimensi (2-D) dan 3 dimensi (3-D). Bentuk-bentuk ini banyak terdapat di sekeliling kita. Berikut adalah beberapa contoh bentuk yang terdapat di sekeliling kita.


No comments:

Post a Comment